مقالات

ثبت مقالات به صورت آنلاین

قبلا نام کاربری و رمز عبور برای داشته اید؟
رفتن به صفحه ورودی

آیا احتیاج به یک نام کاربری و رمز عبور دارید؟
به صفحه ثبت نام بروید

ثبت نام و ورود به سایت برای ارسال کردن مقاله و چک کردن وضعیت آن لازم است

 

راهنمای نویسندگان

 اهداف و چشم‌انداز: مجله پژوهشی حکيم‏، فصلنامه مؤسسه ملی تحقيقات سلامت است که در حال حاضر به زبان فارسی و با خلاصه‌ی انگليسی چاپ می‌شود. هدف از انتشار اين مجله، افزايش دانش پژوهشگران درباره‌ی سياستگذاری، مديريت و تصميم‌گيری در نظام سلامت است. مجله از مقالاتی با موضوعات زير استقبال می‌کند: عوامل اجتماعی مرتبط با سلامت، نظام‌های خدمات بهداشتی، ارزيابی نظام‌های سلامت در سطح ملی و منطقه‌ای، تخصيص منابع، مقررات برنامه‌های سلامت، نظام مالی و بيمه‌ای خدمات بهداشتی، روش‌های پرداخت، سياستگذاری سلامت و ديگر موضوعات مرتبط.

 

• مقالاتی در اين مجله مورد پذيرش قرار می‌گيرند که به يکی از انواع زير نگاشته شده باشند: مقالات اصيل پژوهشی (Original article)، مقالات مروری (Review article) ، نامه کوتاه (Short communication)، نامه به سردبير (Letter to editor) و مطالعات موردی (Case studies). هيأت سردبيری در پذيرش، ويرايش (با کسب اجازه از نويسندگان) و يا رد مقاله آزاد است.

 

 • ارسال مقاله: نويسندگان بايستی مقاله خود را به صورت الکترونيک در تارنمای مجله ((http://hakim.hbi.ir بارگذاری کنند و يا آن را به آدرس الکترونيک hakim@hbi.ir ارسال نمايند. ارسال مقاله بايستی در دو فايل جداگانه (فايل اول با اسم و مشخصات نويسندگان و فايل دوم بدون نام و مشخصات نويسندگان) ارسال شود. به علاوه يک نامه‌ی درخواست چاپ مقاله (Covering letter) امضاء شده و يک فرم اظهار‌نامه‌ی امضاء شده توسط تمامی نويسندگان (قابل دستيابی از تارنمای مجله) برای هر مقاله بايستی تهيه و ارسال شود.

 

• لازم است متن مقاله با ذکر نام فايل در نرم‌افزار Word 2007 و به‌صورت Single space و با حاشيه‌های مشخص از اطراف تايپ شده باشند. عکس‌ها با فرمت JPEG يا GIF باشند تا واضح‌ترين تصوير را در نسخه‌ی تارنمای مقاله داشته باشند.

 

• مقاله نبايد قبلاً در يکی از نشريات کشور به چاپ رسيده يا همزمان برای مجلات ديگر ارسال شده باشد و لازم است نويسندگان مقاله در نامه درخواست چاپ، اين مورد را درج نمايند.

 

• مجله آماده دريافت و بررسی مقالات مروری نيز می‌باشد. مقالات مروری از نويسندگانی پذيرفته می‌شود که در زمينه مقاله ارسالی، حداقل دو مقاله اصيل در مجلات معتبر چاپ کرده باشند.

 

• مقالات بايستی حاوی بخش‌های مجزای زير باشد: صفحه‌ی عنوان، چکيده، مقدمه، روش کار، نتايج، بحث، نتيجه‌گيری، تشکر و قدردانی، منابع، عنوان و چکيده‌ی انگليسی. مقاله‌ی ارسال شده نبايد از 7 صفحه‌ی تايپ شده (فارسی با فونتBMitra ، سايز 12 و انگليسی با فونت Times New Roman، سايز 10 - Single space) بيشتر باشد (شامل متن، منابع، شکل و جدول). گزارشات موردی بهتر است بيش از 5 صفحه نباشند و تعداد صفحات مقالات مروری بيشتر از 10 صفحه نباشد.

 

 • صفحه‌ی عنوان بايستی شامل عنوان مقاله، نام و نام‌خانوادگی کامل، آخرين مدرک تحصيلی و وابستگی دانشگاهی نويسندگان، به همراه نشانی دقيق پستی، آدرس الکترونيک، تلفن و نمابر نويسنده‌ی مسؤول باشد.

 

• چکيده فارسی به‌طور ساختار يافته شامل قسمت‌‌های مقدمه، روش‌کار، يافته‌ها، نتيجه‌گيری و گل‌واژگان (بين 3 تا 5 کلمه) و در محدوده‌ی 150 تا 250 کلمه تنظيم شود. برای انتخاب گل‌واژگان از ليست Mesh ايندکس مديکوس استفاده شود (http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html) نويسندگان بايستی توجه کنند که چکيده به درستی محتوای اصلی مقاله را در برگيرد.

 

• چکيده انگليسی مقاله شامل عنوان انگليسی، نام و نام‌خانوادگی نويسندگان (آخرين مدرک تحصيلی)، وابستگی دانشگاهی نويسندگان، چکيده مقاله، گل واژگان و نشانی دقيق پستی، آدرس الکترونيک، تلفن و نمابر نويسنده‌ی مسؤول باشد. اطلاعات ارائه شده در اين صفحه مطابق با اطلاعات صفحه عنوان فارسی باشد.

 تبصره: مقالات مروری و مطالعات موردی می‌توانند چکيده‌ی غيرساختار يافته‌ای شامل 200-150 کلمه داشته باشند.

 

 • مقدمه بايد حاوی اهميت موضوع و هدف پژوهش باشد. در اين بخش نيازی به تفصيل موضوع پژوهش و يا ارائه داده‌ها و نتيجه‌گيری پژوهش نيست.

 

 • روش کار بايستی حاوی روش دقيق پژوهش، مشاهده يا آزمايش باشد. اگر از وسيله‌ای استفاده شده است، لازم است نام و آدرس سازنده در پرانتز ذکر شود. اگر از روش مشخصی استفاده شده است، لازم است منبع مورد استفاده ذکر شود. در غير اين صورت لازم است روش اجرا به حدی به روشنی بيان شود که قابل تکرار توسط پژوهشگران ديگر باشد. اگر از دارويی استفاده شده است، نام ژنريک، ميزان و راه استفاده بايستی ذکر شود. روش‌های آماری و نرم‌افزار استفاده شده برای تحليل داده‌ها بايستی ذکر شوند.

 

 • يافته‌ها بايد در قالب متن، جداول، نمودارها و عکس‌ها به روشنی بيان شود. لازم نيست همه‌ی يافته‌ها در قالب متن آورده شوند. به جای آن می‌توان به جدول مربوط ارجاع داد. مقالات طولانی ممکن است نياز به زيربخش‌هايی داشته باشد (به خصوص در بخش يافته‌ها و نتيجه‌گيری) تا متن را واضح‌تر نمايد.

 

 • بحث بايد حاوی يافته‌های جديد و مهم تحقيق و مقايسه آن‌ها با نتايج پژوهش‌های مرتبط ديگر و دلايل مشابهت و يا اختلاف در نتايج باشد. از تکرار بخش يافته‌ها در اين بخش خودداری گردد. محدوديت‌های مطالعه و ميزان تعميم‌پذير بودن آن بايد مورد توجه قرار گيرد.

 

 • نتيجه‌گيری بايد حاوی جنبه‌های مهم و جديد پژوهش و نتيجه‌گيری حاصل از آن باشد. پيشنهاداتی جهت انجام مطالعات بعدی در اين بخش قابل طرح است.

 

 • تشکر و قدردانی: در اين بخش می‌توان از افراد و يا سازمان‌های همکار در پژوهش که در معيار نويسنده‌ی مقاله قرار نمی‌گيرند قدردانی کرد. اين موضوع شامل همه‌ی افرادی است که هرگونه کمک فنی و يا مشارکت در نوشتن متن مقاله داشته‌اند و يا مدير گروهی که پشتيبانی عمومی داشته است. پشتيبانی مالی، مواد و وسايل نيز بايستی ذکر شوند.

 

• جداول و اشکال: در مجموع نبايد بيش از 6 عدد باشند. جداول را به شکل عکس ارسال نکنيد. عنوان جدول بالای آن قرار گيرد و هرگونه توضيحی در پايين جدول بيايد. شکل‌ها بايستی از کيفيت بالای تصويری برخوردار باشند. عناوين شکل زير آنها قرار می‌گيرد. داده‌ها نبايد همزمان در متن، جدول و شکل بيايند (اعداد و نوشته‌های داخل جدول و نمودار به فارسی باشد).

 

 • منابع: بايد برای هر مقاله‌ی ارسال شده منابع به روز ارائه شوند. مسؤوليت صحت منابع با نويسندگان مقاله است. برای کاهش خطا، بهتر است نويسندگان، خوانندگان را به متون اصلی ارجاع دهند. منابع بر اساس ترتيب استفاده در متن شماره‌گذاری شوند و در انتها به ترتيب شماره‌های ذکر شده در متن فهرست شوند. تمامی منابع شامل منابع فارسی زبان نيز در فهرست منابع، به انگليسی نوشته شوند. لطفاً نام 6 نويسنده‌ی اول مقاله را در منابع درج نماييد و برای بقيه از “et al.” استفاده کنيد. نحوه نگارش انواع منابع اعم از مقاله يا کتاب به شرح ذيل است:

 

• مقاله:

Surnames and initials of the first six authors followed by et al. Title of manuscript. Name of journal (abbreviated according to PubMed) Year; Vol‌ (no): Pages.

 مثال: Seeff LB, Buskell-Bales Z, Wrught EC, Jackson B, Morris J, Kasseen K, et al. Long term mortality after transfusion associated non A, non B hepatitis. The National Heart, Lung and Blood Institute study group. N Engl J Med 1992; 27: 1906-11.

 

 • کتاب:

 Surname and initials of the author(s). Name of the book. Edition no. Place of publication: Publisher; Year: Pages.

مثال: Kates M. Techniques of Lipidology. 2nd ed. New York: Elsevier; 1992: 172-5.

 

 

• فصلی از يک کتاب:

Surname and initials of the author(s) of the chapter. Title of the chapter. In: surname and initials of the author(s). Name of the book. Edition no. Place of publication: Publisher; Year: Pages.

 مثال: Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, eds. Hypertension: pathophysiology, diagnosis and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995: 465-78.

 

 

• مقاله‌ی ارائه شده در کنفرانس:

Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical informatics. Proceedings of the 7th world congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, Switzerland. 1992: 1561-5.

 

• گزارش:

Surname and initials of the author(s) of the report. Title of the report. The name of the organization to which the report is written: country, city. Year: Pages. Author (s). Title of the report. A report to x: Country, City. Year: pages.

 

 

 • موضوعات نقل شده از اينترنت

Author (s). Title. [cited 2001 Mar 8]. Available from: http://....

 

 

• پايان‌نامه

Surname and initials of the author(s) of the thesis. (dissertation). Title of the Thesis. City: University; Year: pages.

 

توجه: اگر مقاله‌ای به زبان ديگری غير از انگليسی نگاشته شده است، لازم است زبان اصلی مقاله در انتها در داخل پرانتز بيايد.

مثالی از يک مقاله فارسی

Nedjat S, Majdzadeh R, Rashidian A. Admission of medical students from bachelor’s degree: why?. Hakim Research Journal 2007; 10(2): 1-7 (in persian).

 

مثالی از يک کتاب که به فارسی ترجمه شده است و از نسخه فارسی آن در مقاله استفاده شده است:

 Bagherloo S. End of Traditional Marketing Area. (Translation). Zimen S, ed. 2nd ed. Tehran: Mobaleghan Publication; 2004: 49-50.(in Persian)

 

بقيه موارد رفرنس‌نويسی بايستی مطابق اصول نگارش منابع ونکوور باشد.

 

 

• غلط‌گيری: يک فايل الکترونيک قبل از چاپ مقاله به نويسنده‌ی مسؤول ارسال می‌شود تا اشتباهات احتمالی را اصلاح نمايد. اصلاحات بايستی به روشنی يادداشت شده و در اسرع وقت به دفتر مجله ايميل شوند.

 

• اختصارات و نشانه‌ها: فقط از اختصارات قراردادی استاندارد استفاده کنيد. از نوشتن کلمات اختصاری در عنوان و چکيده خودداری نماييد. اصطلاح کامل اختصارات استفاده شده در اولين بار استفاده در متن بايستی آورده شود، مگر اين که يک استاندارد اندازه‌گيری باشد.

 

• راهنماهای اخلاقی: ملاحظات اخلاقی بايستی در قسمت روش کار آورده شود: 1) لطفاً مشخص کنيد که رضايت آگاهانه از تمامی شرکت‌کنندگان در پژوهش و يا در صورتی که شرکت‌کنندگان کودک هستند از والدين يا سرپرست قانونی آنها گرفته شده است. نام مؤسسه‌ای که پژوهش را به لحاظ اخلاقی تصويب کرده است آورده شود؛ 2) در متن مشخص نماييد که برای حفظ و نگهداری از حيوانات آزمايشگاهی از راهنماهای مؤسسه ملی سلامت و يا راهنماهای مؤسسه خودتان استفاده می‌کنيد. توجه کنيد که ارائه مجوز از کميته‌ی اخلاق زيستی برای کارآزمايی‌های بالينی يا مطالعات مشابه ضروری است.

 

• پشتيبانی مالی: در صورت پشتيبانی مالی از پژوهش لازم است نام مؤسسه و يا سازمان پشتيبانی‌کننده و شماره‌ی طرح در انتهای متن مقاله آورده شود.

 

 • تعارض منافع: نويسندگان بايستی هرگونه کمک مالی دريافتی و تعارض منافع احتمالی را گزارش کنند. گزارش تعارض منافع موجب رد مقاله نمی‌شود، ولی ما مايل هستيم از آن آگاه باشيم.

 

• هزينه‌ی چاپ: اين مجله هيچ هزينه‌ای بابت چاپ مقاله دريافت نمی‌کند.

 

• حقوق معنوی: تمام محتوای مجله‌ی پژوهشی حکيم تحت حقوق معنوی بين‌المللی قرار دارد. اين مجله برای استفاده‌ی غيرتجاری شما است. کپی، توزيع، ارسال، نمايش يا چاپ محتوای مجله با کسب اجازه کتبی قابل انجام است.

 

• فرايند داوری مقاله: همه‌ی مقالات محرمانه نگه داشته می‌شوند. هر مقاله‌ای توسط سه داور ناشناس که توسط هيأت تحريريه مجله مشخص می‌شوند مورد داوری قرار می‌گيرند. تصميم مجله در پذيرش، رد و يا تغيير در مقاله در اسرع وقت به اطلاع نويسنده مسؤول رسانده می‌شود.

 

• دور ريختن مدارک ارسال شده: زمانی که مقاله چاپ شد، تمامی موارد ارسالی شامل متن مقاله، اشکال و غيره بعد از شش‌ماه دور ريخته می‌شوند.

 

 


 

 

"چک ‌ليست نهايی"

 

نويسندگان بايستی مطمئن شوند که قبل از ارسال مقاله به دفتر مجله موارد زير را رعايت کرده‌اند:

 

 1- صفحه‌ی عنوان بايستی شامل عنوان کامل، نام نويسنده/ نويسندگان همکار، درجه تحصيلی و وابستگی دانشگاهی آن‌ها همراه با آدرس الکترونيک، تلفن و  نمابر نويسنده مسؤول باشد.

 2- چکيده به‌طور ساختار يافته و حداکثر در 250 کلمه تنظيم شده باشد (به جزء مقالات مروری و مطالعات موردی که چکيده غيرساختار يافته دارند).

 3- منابع مطابق دستور نگارش منابع مجله تنظيم شده باشند.

 4- جداول، اشکال و عکس‌ها؛ عنوان و شماره داشته باشند. اطلاعات ارائه شده در متن، در جدول تکرار نشده باشند.

 5- اظهارنامه امضاء شده از طرف همه‌ی نويسندگان مقاله

 6- بيان منبع مالی و تعارض منافع در پژوهش

 7- نامه درخواست چاپ مقاله

 

چک لیست تهیه مقاله

به عنوان قسمتی از روند ارسال مقاله ، لازم است که نویسندگان از مهیا بودن ویژگی های مختلف برای مقاله اطمینان حاصل کنند. برای این کار لازم است که این ویژگی هارا از طریق چک لیست ، در موارد ذبل مورد ارزیابی قرار دهند.

  1. مقاله قبلا چاپ نشده و هم اکنون تحت بررسی برای چاپ نیست. درغیر این صورت توضیحی برای آن در قسمت نامه نویسنده ضمیمه نمایید..
  2. فایل مقاله به قرمت های OpenOffice, Microsoft Word, RTF, یا WordPerfect می باشد.
  3. لینک مراجع در متن مقاله ارائه شده باشد.
  4. فاصله سطور در متن مقاله تک فاصله ای است ،  مقالات ارسال شده نباید از هفت صفحه تایپ شده با فونت فارسی Bmitra  با سایز 12 تجاوز نماید ، تمام تصاویر و نمودارها و جداول در خود متن در محل مناسب , نه در انتها قرار داشته باشند..
  5. متن مقاله بر طبق اصول مقاله نویسی و مرجع نگاری راهنمای نویسندگان می باشد. .
 

متن کپی رایت

شرکت برکت تل هیچ هزینه ای بابت انتشار و چاپ از نویسندگان دریافت نمی کند. علاوه براین هیچ هزینه ای بابت تدوین مطالب یا انتشار آنها در جایی توسط این شرکت به نویسندگان اعطا نمی نماید. بر این اساس نویسندگانی که مطالب خود را به این رسانه ارسال مینمایند با انجام این اقدام به شرکت برکت تل اجازه انتشار و بهره برداری آن را در قالب نشریات این شبکه خواهند داد. بدیهی است انتشار این مطالب توسط سایر افراد و سازمان ها و به سایر صورت ها خارج از شکل توضیح داده شده نشریه شبکه منوط به رعایت حق مالکیت و بهره برداری خواهد بود. بر این اساس تمام مطالبی که به شبکه ارسال میشوند در حقوق و مالکیت شبکه باقی می مانند و نویسندگان آن متعاقب هرگونه انتشار محتواها در نشریه یا مجله شبکه نمی بایست مطالبه حقوق نمایند علاوه براین شبکه می بایست نام نویسندگان را در مطالبی که منتشر می نمایند،  قید نماید.  نمایش یا چاپ محتوای متون پس از ارسال با کسب اجازه از سوی نویسندگان در قالب نشریه و مجله صورت می گیرد.

 

متن محرمانگی

نام ها و ایمیل های وارد شده در این سایت مجله فقط به منظور بیان شده بکار میرود و در دسترس هیچ شخص یا سازمان دیگری قرار نخواهد گرفت.